ABAYA

Refine
AB007-BK
ABAYA BASIC AB007 BLACK
Regular Price
399.00 SAR
Sale Price
399.00 SAR
Regular Price
399.00 SAR
Unit Price
per 
AB007-BL-GO
ABAYA BASIC AB007 BLACK/GOLD
Regular Price
399.00 SAR
Sale Price
399.00 SAR
Regular Price
399.00 SAR
Unit Price
per 
AB007-BL-GY
ABAYA BASIC AB007 BLACK/GRAY
Regular Price
399.00 SAR
Sale Price
399.00 SAR
Regular Price
399.00 SAR
Unit Price
per 
AB008-BK
ABAYA BASIC AB008 BLACK
Regular Price
559.00 SAR
Sale Price
559.00 SAR
Regular Price
559.00 SAR
Unit Price
per 
AB008-BK-BL
ABAYA BASIC AB008 BLACK/BLUE
Regular Price
559.00 SAR
Sale Price
559.00 SAR
Regular Price
559.00 SAR
Unit Price
per 
AB061-BK
ABAYA BASIC AB061 BLACK
Regular Price
499.00 SAR
Sale Price
499.00 SAR
Regular Price
499.00 SAR
Unit Price
per 
AB078-BK
ABAYA BASIC AB078 BLACK
Regular Price
499.00 SAR
Sale Price
499.00 SAR
Regular Price
499.00 SAR
Unit Price
per 
AB078-NB
ABAYA BASIC AB078 NAVYBLUE
Regular Price
499.00 SAR
Sale Price
499.00 SAR
Regular Price
499.00 SAR
Unit Price
per 
SALE
TQ001-BK-GO
ABAYA BASIC TQ001 BLACK/GOLD
Regular Price
449.00 SAR
Sale Price
449.00 SAR
Regular Price
599.00 SAR
Unit Price
per 
SALE
CL001 - BEIGE
ABAYA FASHION CL001 BEIGE
Regular Price
449.00 SAR
Sale Price
449.00 SAR
Regular Price
599.00 SAR
Unit Price
per 
SOLD OUT
DTS018-BLACK
ABAYA FASHION DTS018-BK
Regular Price
559.00 SAR
Sale Price
559.00 SAR
Regular Price
559.00 SAR
Unit Price
per 
SALE
DTS021 - BLUE
ABAYA FASHION DTS021 BLUE
Regular Price
249.00 SAR
Sale Price
249.00 SAR
Regular Price
499.00 SAR
Unit Price
per 
SALE
DTS026-BL
ABAYA FASHION DTS026 BLUE MIX
Regular Price
391.00 SAR
Sale Price
391.00 SAR
Regular Price
559.00 SAR
Unit Price
per 
SALE
DTS027-GR
ABAYA FASHION DTS027 GRAY MX
Regular Price
391.00 SAR
Sale Price
391.00 SAR
Regular Price
559.00 SAR
Unit Price
per 
SALE
DTS028-BL
ABAYA FASHION DTS028 BLUE
Regular Price
419.00 SAR
Sale Price
419.00 SAR
Regular Price
599.00 SAR
Unit Price
per 
SOLD OUT
DTS029-GR
ABAYA FASHION DTS029 GRAY
Regular Price
419.00 SAR
Sale Price
419.00 SAR
Regular Price
599.00 SAR
Unit Price
per 
SOLD OUT
DTS042 -YELLOW
ABAYA FASHION DTS042-YLW
Regular Price
499.00 SAR
Sale Price
499.00 SAR
Regular Price
499.00 SAR
Unit Price
per 
SALE
DTS043 - BLACK
ABAYA FASHION DTS043-BK
Regular Price
300.00 SAR
Sale Price
300.00 SAR
Regular Price
599.00 SAR
Unit Price
per 
SOLD OUT
DTS047-BLACK
ABAYA FASHION DTS047 BLACK
Regular Price
174.00 SAR
Sale Price
174.00 SAR
Regular Price
349.00 SAR
Unit Price
per 
SALE
ABAYA FASHION DTS051 BLACK
Regular Price
174.00 SAR
Sale Price
174.00 SAR
Regular Price
349.00 SAR
Unit Price
per 
SALE
AB007-BK
ABAYA FASHION DTS053 WHITE
Regular Price
189.00 SAR
Sale Price
189.00 SAR
Regular Price
379.00 SAR
Unit Price
per 
SOLD OUT
AB007-BL-GO
ABAYA FASHION DTS063 GREY
Regular Price
499.00 SAR
Sale Price
499.00 SAR
Regular Price
499.00 SAR
Unit Price
per 
SOLD OUT
AB007-BL-GY
ABAYA FASHION DTS063 KHAKI
Regular Price
250.00 SAR
Sale Price
250.00 SAR
Regular Price
499.00 SAR
Unit Price
per 
SALE
AB007-BK
ABAYA FASHION DTS064 SKY BLUE
Regular Price
249.00 SAR
Sale Price
249.00 SAR
Regular Price
499.00 SAR
Unit Price
per 
SOLD OUT
NOV001-BLACK
ABAYA FASHION NOV001 BLACK
Regular Price
391.00 SAR
Sale Price
391.00 SAR
Regular Price
559.00 SAR
Unit Price
per 
SALE
NOV003-DTY PINK
ABAYA FASHION NOV003 DTY PINK
Regular Price
311.00 SAR
Sale Price
311.00 SAR
Regular Price
479.00 SAR
Unit Price
per 
NOV004-DTY PINK
ABAYA FASHION NOV004 DTY PINK
Regular Price
459.00 SAR
Sale Price
459.00 SAR
Regular Price
459.00 SAR
Unit Price
per 
NOV005-GREY
ABAYA FASHION NOV005 GREY
Regular Price
399.00 SAR
Sale Price
399.00 SAR
Regular Price
399.00 SAR
Unit Price
per 
NOV006-BLUE
ABAYA FASHION NOV006 BLUE
Regular Price
399.00 SAR
Sale Price
399.00 SAR
Regular Price
399.00 SAR
Unit Price
per 
NOV007-BLACK
ABAYA FASHION NOV007 BLACK
Regular Price
599.00 SAR
Sale Price
599.00 SAR
Regular Price
599.00 SAR
Unit Price
per 
NOV007-LT.BROWN
ABAYA FASHION NOV007 LT.BROWN
Regular Price
599.00 SAR
Sale Price
599.00 SAR
Regular Price
599.00 SAR
Unit Price
per 
SALE
NOV010-PURPLE
ABAYA FASHION NOV010 PURPLE
Regular Price
374.00 SAR
Sale Price
374.00 SAR
Regular Price
499.00 SAR
Unit Price
per 
SALE
NOV011-BLUE
ABAYA FASHION NOV011 BLUE
Regular Price
389.00 SAR
Sale Price
389.00 SAR
Regular Price
599.00 SAR
Unit Price
per 
NOV012-BLUE
ABAYA FASHION NOV012 BLUE
Regular Price
599.00 SAR
Sale Price
599.00 SAR
Regular Price
599.00 SAR
Unit Price
per 
NOV012-GREEN
ABAYA FASHION NOV012 GREEN
Regular Price
599.00 SAR
Sale Price
599.00 SAR
Regular Price
599.00 SAR
Unit Price
per 
SOLD OUT
NOV031-BLACK
ABAYA FASHION NOV031 BLACK
Regular Price
299.00 SAR
Sale Price
299.00 SAR
Regular Price
399.00 SAR
Unit Price
per 
SALE
SPT001-BG
ABAYA FASHION SPT001 BEIGE
Regular Price
344.00 SAR
Sale Price
344.00 SAR
Regular Price
529.00 SAR
Unit Price
per 
SALE
SPT002-BL
ABAYA FASHION SPT002 BLUE
Regular Price
298.00 SAR
Sale Price
298.00 SAR
Regular Price
329.00 SAR
Unit Price
per 
SALE
SPT003-BLK- BEG
ABAYA FASHION SPT003 BLK/BGIGE
Regular Price
344.00 SAR
Sale Price
344.00 SAR
Regular Price
529.00 SAR
Unit Price
per 
SALE
SPT004-KH
ABAYA FASHION SPT004 KHAKI
Regular Price
324.00 SAR
Sale Price
324.00 SAR
Regular Price
499.00 SAR
Unit Price
per